Poskytujete obsluhu ku každej atrakcii?

Áno, všetky atrakcie majú riadne vyškolenú obsluhu. Výnimku tvoria jedine rodinné oslavy, kde atrakcie prenajímame bez dozoru. Pri takejto akcii sa podpisuje zmluva o zodpovednosti

Aká je úloha obsluhy pri atrakciách?

Úlohou obsluhy, je aby zabezpečila všetky bezpečnostné prvky atrakcie. Koordinovala a usmerňovala počet osôb na atrakcií. Obsluha atrakcie nezodpovedá za nevhodné správanie osôb a následky, ktoré môžu vzniknúť nedodržaním prevádzkového poriadku. Za mladistvé osoby zodpovedajú rodičia.

Ako to je s dopravou v prípade že si chcem prenajať vaše služby?

V prípade Slovenska je doprava nasledovná

CENNÍK DOPRAVY Skakacihrad.sk
Vzdialenosť od Pezinka
0 - 20 km 
21 - 45 km 
46 - 75 km
76 - 100 km 
nad 101 km  - 0,15 eur/km

* Cenník sa vzťahuje výlučne na dopravu atrakcií Skakacihrad.sk, nevzťahuje sa na dodávateľov a subdodávateľov
* * V prípade rozporu paušálneho systému (napr. na rozmedzí paušálov) sa vždy prikláňame k variante výhodnejšej pre klienta

Na aký dlhý čas sa atrakcia prenajíma?

Cena atrakcii je stanovená na 6 hodín času (montáž a demontáž zariadenia sa nepočíta) pokiaľ nie je dohodou určené inak.

Aký podklad musia mať nafukovacie atrakcie?

Nafukovacie atrakcie by mali byť na trávnatom alebo inom mäkkom podklade aj z toho dôvodu aby sme vedeli zabezpečiť bezpečnosť atrakcie proti vetru a prevráteniu sa. Organizázor by mal vopred oznámiť na akom podklade chce atrakciu umiestniť aby sme sa vedeli vopred pripraviť. V prípade, že tak neurobí činí tak na vlastnú zodpovednosť.

Dodávate k nafukovacím atrakciám aj predlžovací kábel ?

Áno, ku každej atrakcii dodávame aj 50m predlžovací kábel na 4 zásuvky